Setup Menus in Admin Panel

Aitologia Koulutuskeskus

Vahvaa tietoa, voimaa valintoihin

Jokainen organisaatio toivoo uudistuvia, elinvoimaisia ja hyvinvoivia työntekijöitä.

Sosiaali- ja kuntatalouslehti haastatteli Aitologian perustaja Anastasia Kozlovskia siitä, kuinka tässä ajassa pystytään pitämään yllä ihmisten työkykyä, heidän motivaatiotaan ja terveyttään sekä tukea osaamista ja kehittymistä.

Pidemmät työurat, osaamisen vahvistaminen ja työhyvinvointi eivät tapahdu itsestään eivätkä pakottamalla. Selviytyäkseen ja viihtyäkseen muuttuneessa työelämässä työntekijät tarvitsevat ammatillisen osaamisen lisäksi taitoja pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan. He tarvitsevat oman ajattelunsa ja toimintansa uudistumista, vanhasta poisoppimista ja itsensä uudelleen arviointia.

Muutos on tullut työelämään jäädäkseen. Työelämän tila ja muutos nähdään myönteisenä, joustavana, innovatiivisena ja uusia mahdollisuuksia tuottavana itsensä toteuttamisen areenana. Toisaalta se nähdään myös haasteellisena, uusien vaatimusten, menestyksen ja kilpailun näyttämönä.

Joustava mieli ja taito navigoida eri tunnetiloissa auttavat tasapainottamaan elämää

Onneksi työhön liittyviä ongelmia ja haasteita voi hoitaa ja ennaltaehkäistä. Työntekijät voivat saada Aitologiasta koulutusta mm. vuorovaikutukseen, ongelmaratkaisuihin sekä stressi- ja mielenhallintaan.

Mielen joustavuutta tarvitaan niin työelämässä kuin yksityiselämässäkin kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Aitologian kursseilla pyrimme kehittämään mielen joustavuutta, jossa opetetaan kykyä nähdä enemmän vaihtoehtoja toimia erilaisissa tilanteissa kuin se tuttu ja turvallinen vaihtoehto. Koulutus auttaa tunnistamaan ne asiat, joihin voi vaikuttaa ja myös ne asiat, jotka joutuu vain hyväksymään, koska niille ei vain voi mitään. Taitoja ja tekniikoita käytetään siihen, että oppii näkemään aina kokonaisuuden eikä jumiudu yksityiskohtiin. Havainnoimme, että jokaisessa asiassa on erilaisia puolia ja opimme löytämään luovia ja yllättäviäkin positiivisia puolia ja käänteitä vaikeissakin asioissa. Samalla oppii navigoimaan omassa ja muiden tunneskaalassa sekä harjaantuu säätelemään omia tunnetilojaan.

Kokonaisvaltaisia työkaluja omaan elämään

Tietoisen läsnäolon käytännönläheisistä ja helpoista tekniikoista saa apua stressiin ja kiireiseen elämäntapaan. Tietoinen läsnäolo kertoo miten elää tässä hetkessä harmonisesti ja miten siitä voi tehdä vielä paremman. Mindfulnessin, tietoisen läsnäolon harjoittamisen on lukuisissa tieteellisissä ja lääketieteellisissä tutkimuksissa osoitettu vaikuttavan merkittävästi terveyteen, hyvinvointiin ja onnellisuuteen.

NVC -menetelmä auttaa rakentamaan yhteyden toiseen ihmiseen

NVC-työkalulla kohdistamme huomion siihen perustarpeeseen, joka toista motivoi. Joskus tarve on vain saada arvostusta. Toisinaan kommunikaatiota häiritsee tunne epäluottamuksesta. Kuuntelemalla, tarkistamalla kunnioittavasti, onko ymmärtänyt toisen tunnetta ja tarvetta on helpompi edetä kohti aitoa yhteisymmärrystä. Opimme myös olemaan tietoisempia omista tunteistamme ja ilmaisemaan itseämme selvemmin, syyttämättä tai tyrmäämättä ketään. Tulemme näin myös itse paremmin kuulluiksi.

Aitologian kursseilla opetetaan myös Kognitiiviseen terapiaan pohjautuvia teknikoita. Ne auttavat hahmottamaan kokonaiskuvaa paremmin sekä irrottautumaan ei-toimivista ajatuskuvioista. Kognitiivisen psykoterapian perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutosta myös tunnekokemuksessa.

10/09/2014

0 vastausta artikkeliin "Vahvaa tietoa, voimaa valintoihin"

Jätä kommentti

© Aitologia Koulutuskeskus · kaikki oikeudet pidätetään