Setup Menus in Admin Panel

Aitologia Koulutuskeskus

Altistaako persoonallisuutesi stressille?

Oletko herkkä kokemaan stressiä vai löytyykö sinulta stressinsietokykyä? Meillä kaikilla on runsaasti kokemuksia siitä, miten paljon persoonallisuus voi vaikuttaa elämään.

Persoonallisuuden tutkijat erottavat ainakin viisi peruspiirrettä, jotka vaikuttavat voimakkaasti stressin kokemiseen.

Persoonallisuudella hyvä stressinsietokyky

Persoonallisuus altistaa stressin kokemiselle

Psyykkinen tasapaino

Hyvin tasapainoinen persoonallisuus auttaa kestämään elämään liittyviä vaikeuksia. Luonnosta herkkä ihminen saattaa olla taipuvainen alakuloisuuteen ja ahdistukseen.

Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot

Ekstrovertti eli seurassa nauttiva ihminen ei välty stressiltä, mutta löytyy helpommin tukea ja apua itselleen. Hän uskaltaa keskustella vaikeuksistaan ja tietää, että muillakin on samanlaisia ongelmia. Introvertti on luonteeltaan taipuvainen vetäytymään sosiaalisesta seurasta ja usein hautoo yksin ongelmiaan. Introverttikin pystyy oppimaan sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutustaitoja ja näin parantaa stressinsietokykyään.

Suhtautuminen uusille kokemuksille

Optimistinen ihminen näkee kaikessa jotain myönteistä ja uskoo ikävienkin asioiden aina kääntyvän parhain päin. Pessimistinen asenne ja ajatukset elämästä usein toteutuvat.Toinen persoonallisuuspiirre, johon liittyy liiallinen stressi on impulsiivisuudeksi kehittyvä uusien kokemuksien tarve ja jatkuva vaihtelunhalu.

Myönteisyys ja miellyttävyys

Miellyttävyys ja myönteisyys auttavat sosiaalisissa kontakteissa ja tällä tavoin auttavat lieventämään stressin aiheuttamia ongelmia. Jos kuitenkin miellyttävyys kärjistyy miellyttämisen pakoksi, se voi muodostua itselle taakaksi ja tuottaa lisää stressiä.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on hyvin myönteinen ominaisuus. Ongelmia tulee vain jos ottaa liikaa vastuuta. Vastuullisuus voi joskus korostua niin, että vastuuta otetaan asioista, joihin se ei ulotu. Jos vastuullisuuteen lisäksi liittyy täydellisyyden tavoittelua, stressin kokeminen on luonnollista.

 

Voimakas koettu stressi on omiaan alentamaan hyvinvointia ja onnellisuutta erityisesti jos ihminen uskoo, että stressi on haitallista hänelle. Stressiin tai siihen suhtautumiseen voi, ja kannattaakin, vaikuttaa.

Stressin kokeminen on kokonaisuus, johon pelkästään synnynnäisten persoonallisuuspiirteiden lisäksi vaikuttavat muutkin tekijät.

Sisäiset tekijät, jotka altistavat stressille jaetaan joskus kolmeen ryhmään:

  • Oma persoonallisuus ja kasvuympäristöstä omaksutut vaativat toimintatavat
  • Näistä johdetut tavoitteet ja odotukset työlle ja elämälle sekä
  • Omat edellytykset vastata näihin

Voimme lieventää stressiä sekä muuttamalla ympäristöämme että keskittymällä itseemme ja omiin uskomuksiin. Jokaiseen stressille altistavaan ryhmään pystymme tietoisesti vaikuttamaan kehittämällä itseluottamusta, sitkeyttä, optimismia, mielen joustavuutta, mindfulness- ja vuorovaikutustaitoja. Nämä samat tekijät ovat tutkimusten mukaan vahvassa yhteydessä elämäntyytyväisyyteen.

Anastasia Kozlovski ja Aitologian tiimi

27/09/2014

0 vastausta artikkeliin "Altistaako persoonallisuutesi stressille?"

Jätä kommentti

© Aitologia Koulutuskeskus · kaikki oikeudet pidätetään