Setup Menus in Admin Panel

Aitologia Koulutuskeskus

Eroon pessimismistä ja kielteisistä ajatuksista

Elämä saattaa kääntyä aivan uuteen suuntaan, jos pystyy näkemään sen myönteiset puolet myös silloin, kun edessä on vaikeuksia. Silloin on mahdollista omaksua rento ja luottavainen asenne. Eli sellainen tunne, että edessä on aina valoisiakin hetkiä, joiden ansiosta voit kokea hallitsevasi haastavaakin tilannetta.

Kielteiset ajatukset

Jos sinusta tuntuu, ettet enää pysty vaikuttamaan mitenkään tilanteeseesi, stressi ja ahdistus lisääntyvät. On todettu, että stressaantuneina ja väsyneinä meillä on helposti kielteisiä ja masentuneita ajatuksia. Näkemyksemme kapenee, lihakset jännittyvät ja olo tuntuu toivottomalta. Mieleen tulee helposti pessimistisiä ajatuksia siitä ettemme selviydy ja lopulta monesti juuri näin käykin. Kyseessä on itsensä toteuttava ennuste.

Esimerkiksi lääketieteelliset tutkimukset osoittavat, että jos potilaalle kerrotaan hoidosta luultavasti koituvan haitallisia sivuvaikutuksia, riski että sivuvaikutuksia tulee on huomattavasti korkeampi, kuin silloin, jos asiakkaille ei kerrota niistä. Vaikuttaa jopa siltä että potilaat, joille kerrotaan että heillä on suurempi riski sairastua, sairastuvat todennäköisemmin kuin ne, joiden riski on yhtä suuri, mutta joille sanotaan, että se on pieni.

Itsensä toteuttava ennuste

Tämä ennuste voi toimia toisellakin tavalla. Esimerkiksi Harvardin yliopistossa tehtiin tutkimus, jossa siivoojille kerrottiin, että heidän jokapäiväinen työnsä vastasi suunnitelmallista liikuntaa. Kuukauden kuluttua todettiin, että heidän verenpaineensa ja painonsa olivat laskeneet ja jopa heidän vyötärön- ja lantionympäryksensä suhde oli muuttunut edullisemmaksi, vaikka he eivät olleet muuttaneet elämäntapojaan lainkaan. Tulokseen päästiin jo sillä, että osallistujat katsoivat liikkuvansa säännöllisesti. Verrokkiryhmän siivoojilla, joille ei kerrottu samaa tietoa, ei ollut myöskään samoja terveydentilan muutoksia.

Ajattelun voima

Edellisten kaltaiset tutkimukset osoittavat ajattelumme voiman. Ne osoittavat, että kun muutamme asenteitamme, koko kokemuksemme ja elimistömme toiminta muuttuu. Me tiedämme tai ainakin aavistamme sen. Kuinka usein siitä huolimatta murehdimme tai syytämme itseämme ja muita, ja kuinka usein näemme elämän negatiivisessa valossa? Tämä saattaa vaikuttaa merkittävästi elämämme laatuun ja jopa sen pituuteen.

Esimerkiksi taas Harvardin yliopistossa tehtiin toinen pitkäaikainen seurantatutkimus, joka aloitettiin vuonna 1937. Tutkimuksen alussa haastateltiin 99 miesopiskelijaa, jotka olivat olleet sodassa. Haastattelun perusteella voitiin erottaa pessimistit ja optimistit. Optimistit kuvasivat vaikeitakin kokemuksiaan positiivisin värein. ”Vaikeuksista on selvitty. Sota opetti jotakin sellaista, joka auttaa suhtautumaan elämään.” Pessimistien kuvaukset olivat synkkiä, yleensä täynnä vihaa ja katkeruutta. Miesten terveydentilaa tutkittiin säännöllisesti tutkimuksen aikana. Optimistinen tai pessimistinen suhtautuminen sotakokemuksiin ennakoi terveydentilan ja kuolemantapaukset useita vuosia eteenpäin.

Pyri näkemään hyvä

Mielemme kiinnittää paljon huomiota negatiivisiin ja mahdollisesti vaarallisiin tilanteisiin. Evoluution näkökulmasta tämä onkin erittäin hyödyllinen ominaisuus. Ongelmia tulee silloin, kun elämän valoisa puoli unohtuu ja sorrumme negatiivisuuden ja murehtimisen kierteeseen. Kun asiat vaikuttavat ylivoimaisen vaikeilta tai ikäviltä, kannattaa löytää tilanteesta jotain positiivista. Joskus riittää jos pysähdytään ja lasketaan kymmeneen. Mutta tämä ikivanha keino ei aina toimi. Usein mieli ei ole tottunut näkemään tilanteita kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti. Mutta tätä ”lihasta” voi onneksi harjoitella mieliharjoitusten avulla. Ne saattavat vahvistaa kykyjämme nähdä tilanteiden positiivisia puolia ja tarjota uusia yllättäviä mahdollisuuksia meille.

Positiivisen asenteen mieliharjoitukset

Tietyt mieliharjoitukset auttavat huomaamaan, että tilanteita voi katsoa eri tavoin. Voimme tietoisesti treenata kykyjämme huomata myönteisiä asioita ja vahvistaa tällä tavoin hermoratoja, jotka tulevat palvelemaan meitä harjoituksen jälkeenkin. Jos teemme nämä harjoitukset säännöllisesti, saatamme havaita, että haastavissa tilanteissa uusi perspektiivi löytyy helpommin, ja se voi luoda rauhoittavan tai virkistävän mielentilan.

Mieliharjoituksiin palataan seuraavassa blogikirjoituksessa ja Aitologian koulutuksissa.

30/09/2014

0 vastausta artikkeliin "Eroon pessimismistä ja kielteisistä ajatuksista"

Jätä kommentti

© Aitologia Koulutuskeskus · kaikki oikeudet pidätetään