Setup Menus in Admin Panel

Aitologia Koulutuskeskus

Koulutussopimus / käyttöehdot

Yleistä

Koulutus- ja Konsultointikeskus Aitologia Oy (y-tunnus: 2593357-9) (myöhemmin ”Palvelunjärjestäjä”) tarjoaa laadukkaita hyvinvointia edistäviä luento-, koulutuspalveluita ja/tai neuvontaa. Koulutuksia järjestetään sekä luentomuotoisesti (”Luentokoulutus”) että verkkokoulutuksina (”Verkkokoulutus”). Nämä käyttöehdot koskevat molempia sekä Luentokoulutuksia että Verkkokoulutuksia (yhdessä ”Koulutus” tai ”Koulutukset”). Palvelunjärjestäjän käyttämät luennoitsijat, kouluttajat ja koulutuksenvetäjät (myöhemmin ”Kouluttaja” tai ”Kouluttajat”) ovat koulutettuja ja päteviä ammattilaisia. Palvelunjärjestäjän verkkosivuilla on myös verkkoyhteisöpalvelu (”Verkkoyhteisöpalvelu”), joka kattaa mm. yksityisviestien lähettämisen, ystävälistojen sekä keskustelualueiden luomisen.

Näissä käyttöehdoissa on kuvattu Palvelunjärjestäjän yllä kuvattuja Koulutuksia sekä Verkkoyhteisöpalvelua koskevat ehdot, joihin asiakkaan (”Asiakas”) tulee sitoutua rekisteröityessään Palvelunjärjestäjän verkkosivuilla. Koulutusten ostaminen ja niihin osallistuminen sekä Verkkoyhteisöpalvelun käyttäminen edellyttävät Asiakkaan rekisteröitymistä. Rekisteröitymällä Asiakas hyväksyy nämä Palvelunjärjestäjän nimenomaiset käyttöehdot. Mikäli Asiakas ei hyväksy käyttöehtoja, Koulutukseen ilmoittautuminen ja osallistuminen sekä Verkkoyhteisöpalvelun käyttäminen eivät ole mahdollisia. Tutustu ja lue huolella nämä käyttöehdot ennen rekisteröitymistäsi.

Koulutuksiin osallistuminen ja Palvelunjärjestäjän vastuunrajaus

Asiakas ymmärtää, ettei Koulutus tarjoa lääketieteellisiä palveluita, neuvoja tai ohjeita. Myöskään Kouluttajan esittämä tai materiaalissa esitetty tieto, teksti, kuva taikka audio- tai videotallenne ei ole lääketieteellinen neuvo tai ohje. Koulutus ei ole hoito- tai terapiamuoto, eikä sillä ole tarkoitus korvata lääketieteellistä hoitoa. Koulutukseen osallistuminen ei myöskään perusta lääkäri-potilas-suhdetta Palvelunjärjestäjän eikä Palvelunjärjestäjän käyttämien Kouluttajien ja Asiakkaan välille. Palvelunjärjestäjä ei ole vastuussa mistään Asiakkaan tekemistä päätöksistä, jotka perustuvat Palvelunjärjestäjän tai Palvelunjärjestäjän käyttämän Kouluttajan esittämään tietoon, neuvoon tai ohjeeseen.

Hyväksymällä käyttöehdot, Asiakas ymmärtää ja hyväksyy Koulutuksen luonteen toimia ainoastaan hyvinvoinnin apuvälineenä. Asiakas osallistuu Koulutukseen oman harkintansa mukaan ja konsultaatio lääkärin ja/tai psykologin kanssa on suositeltavaa, mikäli Asiakas on epävarma Koulutuksen soveltuvuudesta itselleen.

Palvelunjärjestäjän verkkosivuilla mahdollisesti olevat linkit kolmansien verkkosivuille on myös tarkoitettu vain Asiakkaan avuksi. Kyseisiä linkkejä käyttäessään Asiakas siirtyy pois Palvelunjärjestäjän verkkosivuilta. Palvelunjärjestäjä ei ole tarkistanut näitä kolmansien verkkosivustoja. Palvelunjärjestäjä ei myöskään valvo kyseisiä sivustoja saati niiden sisältöä, eikä kanna vastuuta niistä. Kyseisten sivujen sisällöstä ei anneta mitään lupauksia niiden sisältämistä tiedoista, ohjelmista ja muista tuotteista ja aineistoista tai vastaa tällaisen aineiston käytöstä. Kun Asiakas siirtyy Palvelunjärjestäjän verkkosivuilla olevien linkkien kautta johonkin kolmannen sivustolle, Asiakas toimii täysin omalla vastuullaan.

Rekisteröityminen ja Koulutuksiin ilmoittautuminen

Koulutuksiin ilmoittautuminen ja niiden ostaminen tapahtuu ainoastaan Palvelunjärjestäjän verkkosivujen kautta. Koulutusten sisältö, ajankohdat, hinnat ja muut tarkemmat tiedot ja ehdot ovat kuvattu Palvelunjärjestäjän verkkosivuilla jokaisen Koulutuksen kohdalla erikseen. Myös nämä verkkosivuilla olevat Koulutusten yksityiskohtaiset tiedot sitovat Asiakasta.

Asiakkaan tulee rekisteröityä Palvelunjärjestäjän verkkosivuilla ilmoittautuessaan Koulutukseen tai halutessaan käyttää Verkkoyhteisöpalvelua. Rekisteröityminen itsessään on ilmaista. Asiakkaan rekisteröityminen on henkilökohtainen, eikä käyttäjätunnusten luovuttaminen edelleen kolmannelle tai Koulutusten tai Verkkoyhteisöpalvelun hyödyntäminen kolmannen toimesta ole millään tavoin sallittua. Asiakas rekisteröityy Palvelunjärjestäjän sivuilla ilmoittamalla käyttäjänimensä, sähköpostiosoitteensa sekä nimensä. Asiakas valitsee itse salasanansa. Rekisteröinnin onnistuttua Asiakas saa automaattisesti sähköpostiinsa vahvistuksen onnistuneesta rekisteröinnistä. Jokaisella Asiakkaalla on oma profiili. Asiakas voi muuttaa salasanaansa oman profiilinsa kautta. Käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta Asiakas on täysimääräisesti itse vastuussa. Asiakas on lisäksi vastuussa tunnuksen ja salasanan käytöstä. Mikäli tunnus ja/tai salasana joutuvat vääriin käsiin, on Asiakas velvollinen ilmoittamaan asiasta Palvelunjärjestäjän asiakaspalveluun.

Asiakkaan on lisäksi annettava Koulutukseen ilmoittautuessaan nimensä ja hänen oikea ja ajankohtainen postiosoitteensa, puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa. Näissä tapahtuvat muutokset Asiakkaan tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Koulutuksen tiedottaminen tapahtuu pääasiallisesti sähköpostitse.

Asiakkaalle lähetetään Koulutuksesta osallistumisvahvistus Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Koulutusten aikataulut

Palvelunjärjestäjä pidättää oikeuden muuttaa Luentokoulutuksen aikatauluja, niiden pitämispaikkaa ja Luentokoulutuksen Kouluttajaa. Muutoksista voidaan ilmoittaa suullisesti tai kirjallisesti. Myös Verkkokoulutusten osalta Palvelunjärjestäjä pidättää oikeuden muuttaa niiden sisältöä.

Hinnat ja maksutavat

Koulutusten hinnat vaihtelevat riippuen Koulutuksen kestosta, Koulutuksen tyypistä (Luentokoulutus tai Verkkokoulutus) ja Kouluttajasta. Ajantasaiset ja voimassaolevat hintatiedot löytyvät Palvelunjärjestäjän verkkosivuilta

Koulutukset maksetaan etukäteen Koulutuksiin ilmoittautumisen yhteydessä Palvelunjärjestäjän verkkosivuilla. Palvelunjärjestäjä toteuttaa maksupalvelun yhteistyössä Checkout Finland Oy:n kanssa. Maksu-vaihtoehdot ja niihin liittyvät ehdot on tarkistettavissa verkko-osoitteessa http://checkout.fi/maksuehdot.html. Lisäksi maksun voi tehdä Paypalin kautta. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa ko. maksupalvelusta tai siinä esiintyvistä virheistä/puutteista.

Asiakas voi maksaa Koulutuksen myös laskulla. Lasku toimitetaan Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Palvelunjärjestäjä lisää laskun loppusummaan laskutuslisän 25 euroa. Lasku erääntyy maksettavaksi neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua laskun lähettämisestä, mutta Luentokoulutusten osalta kuitenkin aina viimeistään viisi (5) arkipäivää ennen Luentokoulutuksen alkua. Maksu tulee olla suoritettu aina ennen Luentokoulutuksen alkua, sillä muussa tapauksessa Asiakas ei voi osallistua Luentokoulutukseen.

Verkkokoulutukset

Palvelunjärjestäjä tarjoaa myös Verkkokoulutuksia verkkosivuillaan. Ilmoittautuminen, maksaminen ja Verkkokoulutuksen ostaminen tapahtuu Palvelunjärjestäjän verkkosivuilla edellä kuvatulla tavalla.

Asiakas ei voi ladata Verkkokoulutuksen audio- ja/tai videotallenteita (”Tallenteet”) koneelleen tai mobiililaitteelleen eikä muutoinkaan itselleen, vaan Asiakas on oikeutettu ainoastaan ostamaan henkilökohtaisen käyttöoikeuden kyseisten Tallenteiden katseluun ja kuunteluun Palveluntarjoajan sivujen kautta. Asiakas voi käyttää myös mobiililaitetta Verkkokoulutuksen yhteydessä. Asiakkaalla on mahdollisuus katsella ostamansa Verkkokoulutuksen Tallenteet Palvelunjärjestäjän sivuilta myös uudelleen ilman minkäänlaista aikarajoitusta. Mikäli Palvelunjärjestäjä lisää uutta sisältöä Asiakkaan jo aiemmin maksamaan Verkkokoulutukseen, on Asiakkaalla käyttöoikeus myös tällaiseen sisältöön. Verkkokoulutuksen käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä Asiakas saa luovuttaa tai kopioida sitä kenellekään kolmannelle, eikä muutoinkaan sallia kenenkään kolmannen käyttää Asiakkaan käyttäjätunnuksia Verkkokoulutusten katseluun. Kaikki Asiakkaan Verkkokoulutuksen kautta saama aineisto on ainoastaan Asiakkaan henkilökohtaista käyttöä varten.

Palvelunjärjestäjä pyrkii siihen, että sen verkkosivut ovat lähtökohtaisesti käytössä 24 tuntia vuorokaudessa, joka päivä, mutta Palvelunjärjestäjä ei takaa täydellistä toimivuutta. Palvelunjärjestäjällä on oikeus poistaa ja/tai estää Asiakkaan verkkosivujen käyttö tilapäisesti sekä poistaa Verkkokoulutus tai osa Verkkokoulutusta käytöstä esim. huollon, päivityksen, liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn johdosta. Esimerkiksi seuraavat tekijät eivät erityisesti ole Palvelunjärjestäjän vaikutuspiirissä: virtuaalipalvelimen olevat häiriöt ja ongelmat, pankkien verkkomaksuongelmat, Checkout.fi-palvelimen ja pankkien ja luottoyhtiöiden välisessä toiminnassa esiintyvät ongelmat, selaimissa olevat ohjelmavirheet ja tietoliikennekatkokset. Palvelunjärjestäjä ei anna mitään välittömiä tai välillisiä takeita siitä, että palvelu toimii virheettömästi tai ilman käyttökatkoja.

Palvelunjärjestäjä ei miltään osin ole vastuussa Verkkokoulutuksen keskeytyksistä tai Verkkokoulutuksen virheistä. Palvelunjärjestäjä ei siten korvaa Asiakkaalle Verkkokoulutuksen keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että sähköiseen asiointiin liittyy tavanomainen, erilaisista teknisistä syistä johtuva toimitusviivemahdollisuus.

Perehdy tietosuojaselosteeseen tästä.

Verkkoyhteisöpalvelu, Verkkokoulutusten keskustelualueet ja säännöt

Kaikilla rekisteröityneillä Asiakkailla on oikeus käyttää Palvelunjärjestäjän Verkkoyhteisöpalvelua. Normaalin Verkkoyhteisöpalvelun käyttäminen on maksutonta. Maksullisista osioista on joko huomautettu verkkosivuilla erikseen tai Asiakas saa niihin käyttöoikeuden esim. Verkkokoulutuksesta suoritettavan maksun yhteydessä. Verkkoyhteisöpalvelussa Asiakkaalla on mahdollisuus lähettää yksityisviestejä toisille Asiakkaille, luoda ystävälistoja, perustaa ryhmiä ja jakaa tietoja kiinnostavista aiheista sekä luoda keskustelualueita. Verkkosivujen ohje- ja tukikeskuksessa on tarkemmat tiedot Verkkoyhteisöpalvelusta. Muille Asiakkaille näkyy Asiakkaan käyttäjätunnus sekä Asiakkaan itse valitsema nimi. Kun Asiakas on aloittanut Verkkokoulutuksen, voi Asiakas liittyä kyseisen ostamansa Verkkokoulutuksen ryhmään ja osallistua sen keskustelualueen keskusteluihin. Keskustelu tapahtuu käyttäjätunnuksella.

Alla on kuvattu Palvelunjärjestäjän keskustelusäännöt. Keskustelusääntöjen rikkomisesta voi seurata kirjoitusoikeuden menettäminen.

Tuki ja keskustelu

Verkkokoulutusten omat keskustelualueet on tarkoitettu Verkkokoulutuksen yleistä keskustelua ja tukea varten. Asiakkaat voivat saada tukea sekä toisilta Asiakkailta että myös suoraan Verkkokoulutuksen Kouluttajalta. Palvelunjärjestäjä ei ole vastuussa keskustelualueilla käydyistä keskusteluista, eikä siellä esimerkiksi jonkun keskustelijan/Asiakkaan mahdollisesti antamista ohjeista tai neuvoista. Muutoinkin Asiakkaat hyväksyvät Verkkokoulutuksen luonteen toimia ainoastaan hyvinvoinnin apuvälineenä.

Ilmapiiri

Kaikkien keskustelualueiden tarkoituksena on toimia kannustavana ja positiivisena ja Asiakkaiden kokemusta parantavana.

Mainoskielto

Keskustelualue ei ole myöskään kauppapaikka. Kaikenlainen mainostaminen, yhteystietojen liittäminen ja linkit muille kaupallisille sivustoille ovat kiellettyjä. Sivuston ja keskustelualueen käyttäminen tutkimustarkoituksiin edellyttää aina asiasta sopimista etukäteen Palvelunjärjestäjän kanssa sen asiakaspalvelun välityksellä.

Kunnioitus

Keskustelualueella edellytetään toisten kohtelemista asiallisesti ja jokaisen oikeutta mielipiteeseen tulee kunnioittaa. Myös kaikkia Suomen lain julkiselle esiintymiselle asettamia rajoituksia tulee noudattaa. Piikittely, vihjailu, haukkuminen ja muu ilkeily sekä halventaminen ovat kokonaan kiellettyjä. Kaikki henkilökohtaisuuksiin menevät sekä asiattomat viestit poistetaan. Kunnianloukkaus on rikos – myös nettikeskustelussa. Palvelunjärjestäjä edellyttää myös asiallista kielenkäyttöä. Kiroilun ja voimasanojen käyttämisen suhteen Palvelunjärjestäjällä on nollatoleranssi ja kaikki sellaiset viestit poistetaan välittömästi. Solvauksiin ja keskustelualueen sääntöjen rikkomisiin syyllistyvältä voidaan poistaa kirjoitusoikeus kokonaan tai väliaikaisesti.

Moderointi

Keskustelualueita moderoidaan jälkikäteen annettujen ilmoitusten ja huomioiden perusteella. Asiakkaiden tulee olla mukana pitämässä keskustelualueita laadukkaina, joten Palvelunjärjestäjä kehottaa Asiakkaita ilmoittamaan havaituista asiattomista tai sääntöjen vastaisista viesteistä. Ylläpidolle esitetyt kysymykset käsitellään normaalina asiakaspalautteena: kaikki palautteet luetaan. Moderointi toimii siten, että sääntöjen vastainen viesti poistetaan kokonaan. Samalla poistetaan automaattisesti kaikki asiattomaan viestiin tulleet vastaukset.

Palvelujärjestäjä voi käyttää sivustolla käytyjä keskusteluja omien palvelujensa parantamiseen. Sivustollemme kirjoitettuja kommentteja voidaan julkaista myös muissa Palvelunjärjestäjän verkkopalveluissa, tuotteissa tai markkinointimateriaaleissa ilman eri korvausta.

Palvelunjärjestäjän oikeus peruuttaa Luentokoulutus

Palvelunjärjestäjä pidättää itsellään oikeuden peruuttaa koko Luentokoulutuksen, mikäli Luentokoulutukseen ei ilmoittaudu tarpeeksi Asiakkaita. Mikäli Palvelunjärjestäjä joutuu peruuttamaan Luentokoulutuksen, Asiakkaan mahdollisesti jo suorittama osallistumismaksu palautetaan Asiakkaalle kokonaisuudessaan.

Luentokoulutus tai osa Luentokoulutusta voidaan myös peruuttaa, mikäli esim. Kouluttaja joutuu perumaan saapumisensa, eikä Palvelunjärjestäjä saa järjestettyä tilalle korvaavaa Kouluttajaa. Tällaisessa tilanteessa Asiakas on oikeutettu hyvitykseen toteutumatta jääneen Luentokoulutuksen osalta.

Luentokoulutuksen peruuntumisesta ilmoitetaan Asiakkaalle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa Asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Palvelunjärjestäjä ei missään tilanteessa vastaa mistään muista välittömistä tai välillisistä kuluista, jotka voivat aiheutua Asiakkaalle Luentokoulutuksen peruuntumisesta.

Palvelunjärjestäjä pidättää myös oikeuden peruuttaa Verkkokoulutuksen.

Asiakkaan peruutusoikeus

Mikäli Asiakas ei pääse osallistumaan Luentokoulutukseen, on Asiakkaan aina ilmoitettava tästä Palvelunjärjestäjälle viipymättä. Asiakkaalla on oikeus perua osallistuminen ilman erityistä syytä seuraavasti:

a) viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen Luentokoulutuksen alkua kustannuksitta, jolloin Asiakkaan maksama osallistumismaksu palautetaan kokonaisuudessaan tai mikäli Asiakas ei ole vielä maksanut osallistumismaksua, ei sitä peritä häneltä.

b) Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin kolmekymmentä (30) päivää, mutta kuitenkin vähintään kaksikymmentä (20) päivää  ennen Luentokoulutuksen alkua, Palvelunjärjestäjällä on oikeus pidättää Asiakkaan suorittamasta osallistumismaksusta puolet tai mikäli maksua ei ole vielä suoritettu Palvelunjärjestäjällä on oikeus periä puolet osallistumismaksusta.

c) Jos Asiakas ei ilmoita peruutuksesta Palvelunjärjestäjälle vähintään kaksikymmentä (20) päivää ennen Luentokoulutuksen alkua, eikä saavu sovitulle paikalle Luentokoulutuksen alkamisajankohtana, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen, ja Palvelunjärjestäjällä on oikeus pidättää koko osallistumismaksu tai mikäli osallistumismaksua ei ole suoritettu, Palvelunjärjestäjällä on oikeus periä se.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa osallistuminen Luentokoulutukseen ja saada takaisin koko osallistumismaksu tai olla maksamatta osallistumismaksua, mikäli olisi kohtuutonta edellyttää Asiakkaan osallistumista Luentokoulutukseen (”Poikkeustilanne”). Poikkeustilanne koskee ainoastaan alla kuvattuja tilanteita:

a) Asiakas tai hänelle läheinen henkilö yhtäkkiä sairastuu erittäin vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee.

b) Asiakkaalle tai hänelle läheiselle henkilölle sattuu muu odottamaton ja vakava tapahtuma (esimerkiksi merkittävä vahinko omaisuudelle, kuten asunnon palo), jonka vuoksi olisi kohtuutonta edellyttää Asiakasta osallistumaan Luentokoulutukseen.

Asiakkaan on Poikkeustilanteessa ilmoitettava peruutuksesta viipymättä Palvelunjärjestäjän ilmoittamaan puhelinnumeroon, postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Asiakas vastaa itse lähettämänsä postin perillemenosta Palvelunjärjestäjälle ja mikäli Palvelunjärjestäjä ei ole vastaanottanut peruutusta, on sillä oikeus yllä kuvatuin edellytyksin pidättää tai periä osallistumismaksu. Asiakkaan on myös Poikkeustilanteessa osoitettava häntä kohdannut este luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella tms. Palvelunjärjestäjä pidättää myös oikeuden vielä erikseen arvioida, onko Asiakkaan esittämä syy riittävä. Asiakkaan omat suunnitelmien muutokset tai vähäiset sairastumistilanteet eivät ole Poikkeustilanteen piiriin kuuluvia tapahtumia ja Palvelunjärjestäjällä on oikeus pidättää tai periä osallistumismaksu Asiakkaalta. Luotettava selvitys on toimitettava Palvelunjärjestäjälle viipymättä ja viimeistään kahden (2) viikon kuluttua peruuttamiseen oikeuttavan esteen ilmenemisestä, jollei määräajan noudattaminen ole Asiakkaalle kohtuuttoman vaikeaa, esimerkiksi Asiakkaan läheisen kuolemantapauksen ollessa käsillä.

Palvelunjärjestäjä korostaa erikseen, että Asiakkaan peruutusoikeus Verkkokoulutusten osalta on rajoitettu. Asiakkaalla ei ole Verkkokoulutuksen peruutusoikeutta enää sen jälkeen, kun Asiakas on ensimmäisen kerran kirjautunut Palvelunjärjestäjän verkkosivuille.

Palvelunjärjestäjä tarjoaa myös osakokonaisuuksiin perustuvia Koulutuksia (”Tasokoulutus”). Tasokoulutus muodostuu eri ajankohtina pidettävistä osista. Palvelunjärjestäjän verkkosivuilla on kukin Tasokoulutus, sen sisältö, ajankohdat, osat ja hinnat kuvattu tarkemmin. Asiakas sitoutuu ilmoittautuessaan valitsemaansa Tasokoulutukseen suorittamaan kaikki siihen kuuluvat osat sekä maksamaan niistä kaikista Palvelunjärjestäjän verkkosivuillaan kyseisen Tasokoulutuksen osalta ilmoittaman kokonaishinnan. Palvelunjärjestäjä korostaa, että Asiakkaalla ei ole peruutusoikeutta yksittäisen Tasokoulutuksen osan suhteen. Peruutusoikeus koskee ainoastaan koko Tasokoulutuksen peruuttamista ja se tulee siten tehdä yllä kuvatuin tavoin ennen ensimmäisen (RVO- rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajakoulutuksen suhteen toisen) osan alkua. Edellä mainitusta huolimatta mitä edellä käyttöehdoissa on todettu Poikkeustilanteesta, koskee vastaava myös Tasokoulutusten yksittäisiä osia.

Henkilötietojen käyttö

Palvelunjärjestäjä toimii henkilötietolain edellyttämin tavoin käsitellessään ja rekisteröidessään Asiakkaiden henkilötietoja. Asiakkaan rekisteröityessä verkkosivuilla ja Asiakkaan ilmoittautuessa Koulutukseen, Asiakkaan antamat henkilötiedot kerätään asiakasrekisteriin. Asiakkaalla on henkilötietolain nojalla oikeus tarkastaa, oikaista tai kieltää Asiakasta koskevien tietojen käyttö. Palvelunjärjestäjä ei kerää eikä käsittele henkilötietolain tarkoittamia Asiakasta koskevia arkaluonteisia henkilötietoja. Asiakkaalta ei pyydetä mitään muita tietoja kuin Asiakkaan nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero rekisteröitymistä ja yhteydenpitoa varten.

Perehdy tietosuojaselosteeseen tästä.

Tekijänoikeudet, lähioikeudet ja muut immateriaalioikeudet

Palvelunjärjestäjän Asiakkaille antamat mahdolliset koulutusmateriaalit, Kouluttajan käyttämät esiintymismateriaalit sekä Palvelunjärjestäjän sivuilla olevat video- ja/tai audiotallenteet, Palvelunjärjestäjän logot, kuvat, artikkelit, blogit, muu grafiikka ja kaikki muu aineisto ovat Palvelunjärjestäjän tai kolmannen yksinomaista omaisuutta. Verkkosivujen sisällön omistaa Koulutus- ja Konsultointikeskus Aitologia Oy. Sivusto sisältää tekijänoikeuden alaista aineistoa. Kaikki oikeudet pidätetään. Asiakkaalla ei ole oikeutta esimerkiksi kuvata videokameran avulla Koulutuksia tai muutoinkaan ottaa kuvia Palvelunjärjestäjän tai Kouluttajan esiintyessä Koulutuksen aikana. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Koulutuksesta tai sen osista ei saa valmistaa kopioita eikä niitä saa levittää yleisön keskuuteen sähköpostin, internetin tai minkään muunkaan jakelutavan avulla. Koulutuksesta mahdollisesti jaettavan materiaalin luvaton kopiointi, jälleenmyynti tai muu levittäminen on kielletty ja johtaa Asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen välittömään purkamiseen ja mahdolliseen vahingonkorvausvastuuseen. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole näissä ehdoissa myönnetty Asiakkaalle, säilyvät yksinomaan Palvelunjärjestäjän ja/tai sen lisenssinantajien yksinomai­sena omaisuutena. Asiakas saa Koulutukseen osallistuessaan vain näiden käyttöehtojen mukaisen rajatun, henkilökohtaisen ja vain omaa yksityistä käyttöä varten myönnettävän käyttöoikeuden. Kaikenlainen kaupallinen hyödyntäminen ja materiaalin kopiointi sekä jakaminen ovat siten ehdottoman kiellettyjä.

Lain tai näiden käyttöehtojen vastainen käyttö voi johtaa siviili- ja/tai rikosoikeudelli­siin seuraamuksiin. Lisäksi kaikki Palvelunjärjestäjän tietoon tulleet lisenssinantajien oikeuksien louk­kaukset raportoidaan kyseisille lisenssinan­tajille sekä näiden pyynnöstä myös poliisille.

Rikoslain 49 luvun 1 §:n sekä tekijänoikeuslain 56 a §:n mukaan tekijänoikeuden louk­kaaminen on rangaistavaa.

Vastuunrajaus

Palvelunjärjestäjä vastaa Asiakkaalle ainoastaan aiheuttamastaan välittömistä vahingoista. Palvelunjärjestäjä ei vastaa mistään epäsuorasta tai välillisestä vahingosta. Palvelunjärjestäjän vastuun yläraja on aina korkeintaan Asiakkaan Koulutuksesta maksama euromäärä.

Lainvalinta

Palvelunjärjestäjän Koulutukset ja Verkkoyhteisön toimittamisessa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä (pois lukien lainvalintasäännökset), vaikka verkkosivuja käytettäisiin mahdollisesti muualta kuin Suomesta käsin. Mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Käyttöehtojen muutokset

Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Palvelunjärjestäjällä on oikeus muuttaa Koulutusten hintoja sekä näitä käyttöehtoja. Muutetut ehdot ja/tai hinnat tulevat voimaan kun ne on asetettu nähtäville Palvelunjärjestäjän verkkosivuille tai Palvelunjärjestäjä on muutoin saattanut ne Asiakkaan tietoon. Mahdollisilla hintamuutoksilla ei ole vaikutusta Asiakkaan jo maksamaan osallistumismaksuun.

 

© Aitologia Koulutuskeskus · kaikki oikeudet pidätetään