Setup Menus in Admin Panel

Aitologia Koulutuskeskus

Levollinen mieli, rikkaampi elämä

Jokainen tietää, että suuri osa elämässämme on ”omasta päästä kiinni”. Sekä vanhat että nykyaikaisetkin tutkimukset osoittavat, että ihmisellä on paljon valtaa omaan hyvinvointiinsa, onnellisuuteensa ja sairauksiinsa (johon perustuu mm. lumelääkkeiden vaikutus) ja jopa elämänsä pituuteen. Ei ole ihme, että modernissa psykologiassa ja lääketieteessä ollaan hyvin kiinnostuneita sellaisista menetelmistä, joilla voisi parantaa hyvinvointia ja rikastuttaa elämää.

Mindfulness, hyväksyvä tietoinen läsnäolo…

Nykypäivänä puhutaan paljon esim. mindfulnessista eli tietoisesta läsnäolosta. Tietoisen läsnäolon hyödyt ovat tieteellisesti todettuja. Kyseessä ei siis ole mikään uskomushoito vaan lukuisiin lääketieteellisiin tutkimuksiin perustuva menetelmä, joka lisää tutkitusti elämän laatua monilla elämän alueilla ja mm. vähentää koettua stressiä.

Vaikka mindfulnessin ja meditaation harjoittaminen ei kuulu länsimaiseen perinteeseen, niiden tarjoamat hyödyt ovat kiistattomia. Neurotiede on tutkinut lukuisilla eri tavoilla mm. sitä, miten mindfulness vaikuttaa aivoihin ja eroavatko kokeneiden meditaatiota harjoittaneiden aivot normaaliaivoista.
Viime vuosina onkin tehty paljon aivokuvantamistutkimuksia ja aivosähkökäyrätutkimuksia siitä, miten tietoisen läsnäolon harjoitukset muuttavat aivojen toimintaa. Nykyaikaisin tekniikka havainnollistaa elävien aivojen toimintaa harjoituksen aikana ja sen jälkeen.

…muuttaa aivoja

On esim. todettu, että jo kahdeksanviikkoinen MBSR koulutus (mindfulness based stress reduction) muuttaa jopa aivojen rakenteellisia ominaisuuksia, ei pelkästään toimintaa. Aivokeskukset, jotka vastaavat tunteiden säätelystä, muistista, myötätunnosta ja tiedon prosessoinnista tehokkaalla tavalla suurenevat, ja ne aivojen alueet, jotka ovat yhteydessä koettuun stressiin pienenevät. On jopa alustavia tutkimustuloksia siitä, että tietoisen läsnäolon harjoittaminen hidastaa aivojen vanhenemisprosessia muistin ja päättelykyvyn aivoalueilla. On tehty tutkimuksia myös siitä, miten mindfulnessin harjoittaminen auttaa riippuvuusongelmista ja sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsiviä, ja lisää ihmisten tahdonvoimaa saavuttaa heille merkittäviä tavoitteita.

Kiire ja kriittisyys ovat oireita

Viime vuosina elämäntahti on kiihtynyt merkittävästi. Työkuormitus, jatkuva kiire ja stressi vievät helposti elämästä ilon jos emme kiinnitä huomiota paitsi oman kehoon, myös aivojen harjoittamiseen. Oikeanlainen aivotreeni auttaa lieventämään stressiä ja ratkaisemaan monia ongelmia ja taakkoja, jotka piinaavat monia meistä.

Tiedetään, että monilla on hyvin kriittinen asenne itseä ja muita kohtaan. Sellainen asenne ei anna olla rauhassa! Kuulostaako ns. sisäinen kriitikko tutulta, joka tuon tuosta kommentoi jälkiviisaita asioita taustalla ja kritisoi valintojamme ja harkintakykyämme jatkuvasti?
On olemassa myös tieteellistä näyttöä siitä, että liiallisen kriittinen asenne on vahingollinen psyykkiselle hyvinvoinnille ja itsensä kehittämiselle, sekä sille, että tekisi arvojensa mukaisia tekoja. On myös todettu, että mindfulnessin harjoittaminen vähentää kriittistä asennetta itseä ja muita kohtaan ja näin lisää sekä onnellisuutta että psyykkistä joustavuutta. Mindfulness myös auttaa käyttäytymään arvojemme mukaisesti ja kehittymään haluamaamme suuntaan.

Uskon vahvasti siihen, että samalla tavalla kuin fyysinen harjoitus on nykyään monille arkipäivää, myös aivojen treenaamisesta voisi olla erittäin tärkeä osa jokapäiväistä elämää. Tunnen, että näiden taitojen levittäminen on sekä oma henkilökohtainen että Koulutuskeskus Aitologian missio.

Mindfulness meditaatioiden tekeminen parantaa

Tervetuloa kuulemaan mielenkiintoisista tutkimuksista ja siitä, miten voit treenata aivojasi onnellisemmiksi ja stressiä kestävämmiksi sekä kokeilemaan omakohtaisesti mindfulness-meditaatioita. Mikäli kiinnostut ensimmäisestä ”mindfulness ja aivot ” -luennosta, sinulla on mahdollisuus myös jatkaa kahdeksanviikkoisella kurssilla, jolla harjoitetaan aivoja tutkitusti hyvään onnellisuus- ja stressinsietokuntoon!

21/09/2014

0 vastausta artikkeliin "Levollinen mieli, rikkaampi elämä"

Jätä kommentti

© Aitologia Koulutuskeskus · kaikki oikeudet pidätetään