Setup Menus in Admin Panel

Aitologia Koulutuskeskus

Mistä syntyy todellinen elämänmuutos?

“As human beings, our greatness lies not so much in being able to remake the world – that is the myth of the atomic age – as in being able to remake ourselves.” Mahatma Gandhi

Ilman tekoja hyvin vähän voi tapahtua. Toimintaan ryhtyminen saattaa kuitenkin olla vaikea. Usein eteemme tulee paljon sisäistä vastustusta.

Ja niin kuin Gandhi sanoo, voimme viivytellä tai turvautua saarnaamiseen tai lukemiseen ja tutkimiseen loputtomasti. Saatamme tuntea että asiat etenevät, mutta käytännössä saamme aikaan hyvin vähän tai emme jopa mitään.

Saadaksemme sen mitä haluamme, ja ymmärtääksemme itseämme ja maailmaa, meidän täytyy harjoitella ja tehdä jotain konkreettista. Kirjat voivat yleensä antaa meille vain tietoa. Meidän täytyy ryhtyä toimiin ja panna teoriat ja hyvät aikomukset käytäntöön.

Tekojemme tärkeää merkitystä käsitellään perusteellisesti muun muassa HOT-menetelmän puitteissa. HOT (Hyväksymis- ja Omistautumisterapia) on mindfulness-pohjainen lähestymistapa elämäämme. Lisäksi HOT pohjautuu vankasti käyttäytymispsykologiaan. Se on tieteenhaara, joka pyrkii ymmärtämään inhimillistä käyttäytymistä ja vaikuttamaan siihen. Hyväksymis- ja omistautumisterapia auttaa meitä saavuttamaan kaksi tärkeää tavoitetta:

  • käsittelemään rakentavalla tavalla vaikeita ajatuksia ja tunteita ja
  • luomaan rikasta, merkityksellistä ja täyttä elämää.

Teot ovat hyväksymis- ja omistautumistaitojen keskeisessä roolissa. Meidän on mahdollista hyväksyä ajatuksemme ja tunteemme, olla psykologisesti läsnä sekä luoda yhteys arvoihimme niin kuin haluamme, mutta ilman omistautumista arvojen mukaisiin tekoihin ei ole mahdollista saada monipuolista ja merkityksellistä elämää. Teon on oltava toimiva ja arvojen mukainen.

Omistautuminen

Omistautuminen (commitment) on merkitykseltään lähellä sitoutumista. Omistautumiseen liittyy aktiivinen motivaatio, josta seuraa toiminta. Pelkkä tahto esimerkiksi ei riitä saamaan aikaan riittävää motivaatiota tai energiaa jonkin asian onnistumiseksi. Tähän tarvitaan omistautumista.

Monet elämämme merkittävimmät muutokset tulevat vain omistautumisen avulla: askelista, joita otat yhä uudelleen, ja uudelleen, ja taas uudelleen riippumatta siitä, kuinka monta kertaa kaadut tai joudut pois reitiltäsi.

Toimivuus

HOT:n avainkäsite on toimivuus. Minkä tahansa tietyn käyttäytymisen toimivuus tarkoittaa sitä, kuinka hyvin se pitkällä aikavälillä palvelee mielekkään ja sisällöltään rikkaan elämän luomisessa. Hyväksymis- ja omistautumistaitoja opetellaan, jotta ne auttaisivat konkreettisesti muuttamaan omaa elämää parempaan suuntaan.

On tärkeä muistaa, että vaikka monet joustavan mielen taidot voivat muuttaa elämäämme monella myönteisellä tavalla, ne eivät koskaan ole ehdottomia käskyjä. Meidän ei tarvitse seurata niitä ja uskoa, että ne toimivat vain koska niin sanotaan. Tietyt taidot toimivat toisilla ihmisillä paremmin kuin toisilla. Niinpä kannattaa tutustua ja kokeilla niitä ja varmistaa, että ne todella toimivat omassa elämässä.

Arvot

Rikas ja merkityksellinen elämä syntyy toimimalla, mutta ei kuitenkaan miten tahansa. Se syntyy siitä, kun ottaa arvojensa ohjaamia askelmia.

Omien arvojen kirkastaminen ja niiden elävöittäminen on erittäin tärkeä askel, kun rakentaa mielekästä elämää. Arvomme heijastavat sitä, mikä on meille kaikkein tärkeintä syvällä sisimmässämme: mikä on meille tärkeää ja merkityksellistä ja minkä puolesta haluamme elää ja käyttää aikaamme. Arvomme tarjoavat meille suunnan elämässä, ja ne motivoivat tekemään tärkeitä muutoksia.

Ja niin kuin Gandhi sanoo, ”Tekojemme ja mahdollisuuksiemme välinen ero riittäisi ratkaisemaan suurimman osan maailman ongelmista.”

Kaikki yllä kirjoitettu kuulostaa hyvältä ja loogiselta, mutta miksi ihmiset eivät toimi niin? Miksi ihmiset useimmiten ”menevät mistä aita on matalin” ja jotkut eivät edes tiedä omista arvoistaan eivätkä omistaudu mihinkään. Monet elävät ns. autopilottielämää vailla mitään omannäköistä arvopohjaa. Monet taas haluavat elää merkityksellistä ja onnellista elämää, mutta eivät tiedä miten, tai eivät pysty muuttamaan tapojaan tahdostaan huolimatta. Apua löytyy mindfulnessista eli tietoisesta läsnäolosta. Sen avulla on mahdollista tarkastella syvällisemmin omaa sisäistä maailmaa, omia arvoja ja oman elämän suuntaa. Sen avulla on myös mahdollista irrottautua vaikeista tunteista, jotka haittaavat mielekästä toimintaa. Sen avulla on myös mahdollista hyväksyä tilanne sellaisena kuin se on, ja tiedämme sen, että vasta kun joku asia on hyväksytty ja tiedostettu, sitä on mahdollista muuttaa…

29/04/2014

0 vastausta artikkeliin "Mistä syntyy todellinen elämänmuutos?"

Jätä kommentti

© Aitologia Koulutuskeskus · kaikki oikeudet pidätetään