Setup Menus in Admin Panel

Aitologia Koulutuskeskus

Rakentavat vuorovaikutustaidot (NVC)

”NVC:n tavoite ei ole muuttaa ihmisiä ja heidän käyttäytymistään niin että saat mitä haluat; tavoite on saavuttaa suhteita, jotka perustuvat rehellisyyteen ja empatiaan ja jotka tyydyttävät kaikkien tarpeet. ”

Marshall B. Rosenberg

Vuorovaikutuskurssimme perustuu psykologian tri:n Marshall B. Rosenbergin kehittämään vuorovaikutusprosessiin (NVC- englanniksi ”Nonviolent Communication”).

Missä NVC:tä voi käyttää?

Kun käytämme NVC:tä – oman ”minän”, toisen henkilön tai ryhmän toiminnan ymmärtämiseen – pääsemme luonnolliseen myötäelämisen tilaamme. Juuri siksi NVC on lähestymistapa, jota voidaan soveltaa tehokkaasti kaikilla vuorovaikutuksen tasoilla ja eri tilanteissa:
•    läheisissä suhteissa
•    perheissä
•    kouluissa
•    organisaatioissa ja laitoksissa
•    terapiassa ja ohjauksessa
•    diplomaatti- tai liikeneuvotteluissa
•    erilaisissa kiistoissa ja selkkauksissa.

Tietyt vuorovaikutustavat vieraannuttavat meitä muista ihmisistä

Englanninkielinen lyhenne NVC, tulee kansainvälisesti vakiintuneesta nimestä Nonviolent Communication, väkivallaton vuorovaikutus. Nimi saattaa hätkähdyttää, mutta kielen väkivaltaisuus on itse asiassa kovin tuttua ja arkipäiväistä.

Vuorovaikutuksessa toisten kanssa emme tietystikään käytä fyysistä väkivaltaa, mutta olemme usein nopeita  luokittelemaan, arvostelemaan, tuomitsemaan, syyllistämään ja moittimaan toisiamme.  Vertailemme ja vaadimme, tyrmäämme, leimaamme, syyllistämme, syyllistymme.  Harmillisen usein ajattelemme näin: ”Minä olen oikeassa ja sinä väärässä. Ei se ollut minun vikani, vaan sinun. Saat sen, mitä olet ansainnut.”  Tai näin: ”Sinä olet oikeassa ja minä väärässä. Ei se ollut sinun vikasi, vaan minun. Saan sen, mitä olen ansainnut.” Näitä ajattelutapoja ei voi kutsua väkivallattomiksi.  Vaikka me emme pitäisi puhetapaamme väkivaltaisena, monet sanamme saattavat stimuloida joko itsessämme tai muissa ärtymystä ja tuskaa. Tämän kaltainen vuorovaikutus ei edistä yhteyttä ja yhteistyötä osapuolten välille, vaan johtaa sen sijaan usein  lisääntyviin konflikteihin ja ristiriitoihin.

Luonteeseemme kuuluu nauttia myötäelävästä auttamisesta ja vastaanottamisesta. Me olemme kuitenkin oppineet monenlaista ”elämästä vieraannuttavaa vuorovaikutusta”. Tämä vuorovaikutustapa ei kuitenkaan ole meille luonnollinen, vaan opittu. Kielemme ja kulttuuritaustamme usein ohjaavat meitä suuntaamaan huomiomme sellaisiin kohteisiin, jotka eivät aina johda rakentavaan vuorovaikutukseen.

NVC-prosessi ohjaa meitä kommunikoimaan tietoisemmin

NVC ohjaa meitä muotoilemaan uudelleen tapaamme ilmaista itseämme ja kuunnella muita. Tavaksi tulleiden, automaattisten toimintojen sijasta sanoistamme tulee tietoisia vastauksia, jotka pohjautuvat vankasti tietoisiin havaintoihimme, tunteisiimme ja tarpeisiimme. Meitä opastetaan ilmaisemaan itseämme rehellisesti ja selkeästi, samalla kun otamme toiset huomioon kunnioittavalla ja myötäelävällä tavalla. Keskusteluissa alamme kuulla sekä omia että toisten perustarpeita. NVC opettaa meitä tekemään selkeitä havaintoja ja erittelemään, miten käyttäytymistavat ja olosuhteet meihin vaikuttavat. Me opimme tunnistamaan ja ilmaisemaan selvästi, mitä me käytännössä haluamme kussakin tilanteessa. Malli on yksinkertainen, mutta pystyy silti saamaan aikaan suuria muutoksia.

Alamme nähdä itsemme, muut, aikomuksemme ja suhteemme uudessa valossa sitä mukaa, kun NVC korvaa vanhoja puolustautumisen, vetäytymisen ja hyökkäämisen mallejamme tilanteissa, joissa meitä tuomitaan ja arvostellaan. Vastustus, puolustuskannalla oleminen ja väkivaltaiset reaktiot vähenevät merkittävästi. Kun me luokittelun ja tuomitsemisen sijasta keskitymme selvittämään juuri senhetkisiä havaintoja, tunteita ja tarpeita, löydämme oman myötäelämisen kykymme. Korostamalla syvällistä itsemme ja muiden kuuntelemista NVC edistää kunnioitusta, huomiokykyä ja empatiaa ja synnyttää molemminpuolisen halun antaa koko sydämestään.

NVC ei ole pelkästään vuorovaikutustaito

Vaikka NVC-kurssi on käytännöllinen esimerkkeineen ja harjoituksineen, sen sanoma on myös filosofinen. Syvemmällä tasolla se on jatkuva muistutus siitä, että suuntaisimme huomiomme sellaiseen kohteeseen, jonka avulla saavutamme suurimmalla todennäköisyydellä etsimämme.
Oletko kuullut tarinan miehestä, joka etsi jotakin kontallaan katulampun alla? Ohi kulkeva poliisi kysyi, mitä hän tekee. ”Etsin autonavaimiani”, vastasi hiukan humalaiselta vaikuttava mies. ”Pudotitteko ne tähän?” konstaapeli kysyi. ”En”, vastasi mies, ”vaan kujalle.” Nähdessään poliisin hämmentyneen ilmeen mies kiiruhti selittämään: ”Mutta tässä on paljon parempi valo.”
NVC antaa meille keinoja kohdistaa huomiomme, tietoisuutemme, juuri niihin kohteisiin, joista saisimme sen, mitä tavoittelemme: kehittää suhteita, jotka perustuvat rehellisyyteen ja empatiaan ja jotka huomioivat kaikkien tarpeet. Tavoitteena on myös pysyä myötäelävinä ja saada meidän ja muiden välistä energiavirtausta, joka perustuu molemminpuoliseen sydämestä antamiseen.

NVC auttaa meitä olemaan tietoisia valinnoistamme ja ymmärtämään, mikä katkaisee yhteyden omaan myötäelävään sisimpäämme ja saa meidät käyttäytymään väkivaltaisesti sekä käyttämään toisiamme hyväksi. Se antaa meille voimaa ja taitoja pysyä yhteydessä omaan sisäiseen, myötäelävään luonteeseemme vaikeimmissakin oloissa.

Malli ei edellytä muilta ihmisiltä NVC-taitoja

NVC:n käyttö ei vaadi, että ihmiset, joiden kanssa olemme vuorovaikutuksessa, osaavat NVC:tä tai ovat edes halukkaita suhtautumaan meihin myötäelävästi. Jos me pysyttelemme NVC:n periaatteissa ja haluamme pelkästään antaa ja ottaa vastaan myötätuntoisesti, teemme myös kaikkemme tehdäksemme toiselle selväksi, että se on ainoa tarkoituksemme. Silloin muut vähitellen tulevat mukaan, ja lopulta pystymme suhtautumaan toisiimme myötäelävästi. Tämä ei välttämättä aina tapahdu nopeasti. Väitän kuitenkin, että myötäeläminen alkaa vääjäämättä kukoistaa, kun pysymme uskollisina NVC:n menetelmille ja periaatteille.

Sydämellisesti tervetuloa kurssillemme oppimaan rakentavia vuorovaikutustaitoja! Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa, ja aikaa on koko loppuelämä.

VUOROVAIKUTUSTAIDOISTA LISÄÄ:

Neljä vuorovaikutustapaa, jotka vieraannuttavat meitä muista ihmisistä.

Rakentavat vuorovaikutustaidot (NVC)

 

 

05/04/2014

0 vastausta artikkeliin "Rakentavat vuorovaikutustaidot (NVC)"

Jätä kommentti

© Aitologia Koulutuskeskus · kaikki oikeudet pidätetään