Setup Menus in Admin Panel

Aitologia Koulutuskeskus

Koulutus- ja Konsultointikeskus Aitologia Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

Laatimispäivä 11.04.2014

1. Rekisterin pitäjä

Koulutus- ja Konsultointikeskus Aitologia Oy
y-tunnus 2593357-9
[email protected]

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anastasia Kozlovski
Puhelin +358447177777
Sähköposti [email protected]

3. Rekisterin nimi

Koulutus- ja Konsultointikeskus Aitologia Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Koulutus- ja Konsultointikeskus Aitologia Oy:n asiakasrekisterin luominen ja käyttäminen asiakkaiden palvelemiseksi sekä asiakkaiden ajanvarausten ja ostohistorian arkistointi. Tietoja voidaan käyttää myös Koulutus- ja Konsultointikeskus Aitologia Oy:n toiminnan kehittämiseen ja anonyymisti tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisterin tietoja voidaan myös käyttää rekisterinpitäjän mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta mitään henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Tiedot tehdyistä ajanvarauksista ja ostoista

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kertyvät rekisterinpitäjän omassa toiminnassa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttö edellyttää käyttäjäoikeuksia (käyttäjätunnus, salasana ja käyttöoikeustaso). Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. Kaikki tietoliikenne käyttäjien ja palvelimen välillä on SSL salattua. Pääsy rekisteriin on vain sellaisilla rekisterinpitäjän henkilökunnan jäsenillä, jotka tarvitsevat rekisterin tietoja työtehtävissään.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Pyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse (katso yhteystiedot).

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse (katso yhteystiedot).

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Tässä kohdassa tarkoitetut kiellot on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse (katso yhteystiedot).

© Aitologia Koulutuskeskus · kaikki oikeudet pidätetään